Als je een gift wilt doen aan een goed doel of een non-profitorganisatie, kun je mogelijk in aanmerking komen voor belastingvoordelen. In Nederland heeft de belastingdienst een regeling voor giften genaamd ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en ‘SBBI’ (Sociaal Belang Behartigende Instellingen).

Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en die door de belastingdienst als zodanig is aangemerkt. Denk hierbij aan goede doelen zoals het Rode Kruis, de Hartstichting of Greenpeace. Als je een gift doet aan een ANBI, kun je deze aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor periodieke giften, waarbij je voor minstens vijf jaar een vast bedrag schenkt aan een ANBI.

Een SBBI is een instelling die zich inzet voor de gemeenschap en niet gericht is op het behalen van winst. Voorbeelden hiervan zijn sportclubs, scoutingverenigingen en buurtverenigingen. Als je een gift doet aan een SBBI, kun je deze ook aftrekken van de belasting.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle instellingen een ANBI of SBBI zijn. Controleer daarom altijd of de instelling waar je aan wilt schenken als zodanig is aangemerkt door de belastingdienst. Op de website van de belastingdienst kun je een overzicht vinden van alle ANBI’s en SBBI’s.

Om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen dat je daadwerkelijk een gift hebt gedaan en moet het bedrag binnen bepaalde grenzen vallen. Het kan daarom verstandig zijn om advies te vragen aan een belastingadviseur of accountant.

Door een gift te doen aan een ANBI of SBBI, kun je niet alleen bijdragen aan een goed doel of de gemeenschap, maar ook profiteren van belastingvoordelen. Zorg wel dat je je goed laat informeren en dat je de juiste stappen zet om in aanmerking te komen voor deze voordelen.

Bron: https://bartimeusfonds.nl/